آرشیو : نوشته هایی با برچسب یکصد و چهل توصیه ، تذکرو پیشنهاد به شورای اسلامی شهرحاجی آباد در پایان اولین دوره چهارم

۶) یکصد و چهل توصیه شورای اسلامی شهرحاجی آباد

۶) یکصد و چهل توصیه شورای اسلامی شهرحاجی آباد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

یکصد و چهل توصیه ، تذکرو پیشنهاد به شورای اسلامی شهرحاجی آباد در پایان اولین دوره چهارم

طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور