۸)ارائه راهکار برای اصلاح نابسامانی شهرداری حاجی آباد

۸)ارائه راهکار برای اصلاح نابسامانی شهرداری حاجی آباد

باسمه تعالی

 

ارائه راهکار به شورا

جهت اصلاح

نابسامانی و ولنگاری شهرداری

 

 

۷/۷/۱۳۹۵

توسط

علی داد یوسفی

 

 

                                            بنام خدا                        

      7/7/1395

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر حاجی آباد

بلحاظ وظیفه شرعی، قانونی و انسانی خویش از ابتدای شروع دوره ی چهارم شورا در خصوص انتخاب شهردار و سامان دهی شهرداری مواردی را در راستای اصلاح امور مربوط به شهرداری بارها در شورا مطرح و به دوستان تذکر داده ام و اکنون نیز که سال چهارم شورای شهر فرا رسیده و آفتاب شورا به لب بام نزدیک شده است باز هم نظراتم را جهت اصلاح امور و ساماندهی شهرداری به سمع و نظر اعضای شورا رسانده تا از یکسو به وظیفه عمل نموده و ادای دین کرده باشم، و از سوی دیگر سنگ بنای محکم و مناسب جهت مدیریت و اداره شهرداری برای مدت باقیمانده شورا و شورای دوره بعد بوده باشد.(در صورت موافقت اعضای شورا)

همانگونه که مستحضرید از ابتدای دوره ی چهارم انتقادهای زیادی بر شهرداری و اداره ی آن وجود داشت و با توجه به شورایی عمل نکردن اعضای شورای شهر درانتخاب شهردار و عدم توجه به راهکار های ارائه داده شده، انتقاد های شدیدی بر شورا وارد شد و نه تنها بهبودی در اداره امور شهرداری حاصل نگردید، بلکه گاهی بد تر از گذشته عمل میشدکه میتوان گفت عامل اصلی، ارتباط ناصواب اعضای شورا به صورت انفرادی با شهرداری بوده است. اینجانب بارها این رابطه نامیمون و جلوگیری از آن را در شورا مطرح نموده و بارها به شهردار جهت جلوگیری از دخالت های بودار و ناصواب تذکر داده ام اما موثر واقع نگردیده است.

امروز انتقادهایی که به شورا وارد است بیش از انتقادهایی است که به شهرداری و شهردار وارد است. شورایی که وظیفه ی خود را نمی شناسد و علاقه ای به شناخت آن ندارد، نه تنها گرهی از مشکلات مردم را نمی گشاید، که خود گرهی است بر نا بسامانی های این شهر و امیدی به خیر این جماعت نمیرود.

بارها از ولنگاری و نابسامانی شهرداری متاسف شده و از عملکرد نسنجیده و ناصواب شهرداری زبان به گلایه گشوده ام و بارها در انتخاب حداقل یک نیروی متخصص و قوی با عنوان معاون پافشرده ام و تذکرات متعدد به شهردار و شورا داده ام اما منتج به نتیجه نگردیده است.

از ابتدا بر این عقیده استوار بوده ام که برای به سامان رساندن شهرداری نیاز به یک مجموعه مدیریتی است که عبارتست از یک شهردار قوی و دو معاون متخصص و توانمند تا بتوان شهرداری را از این ولنگاری نجات داد، گرچه ممکن است برخی به قانونی نبودن دو معاون برای این شهرداری اشاره نمایند، اما لازم و عملی است، که در این صورت شهردار برای شرکت در جلسات مختلف، (رفتن به شیراز و تهران و پیگیری امور مختلف) و یک معاون جهت نظارت بر پرسنل شهرداری و حضور در شهرداری و پذیرش مراجعات و ارباب رجوع، و یک معاون دیگر جهت پیگیری امور عمرانی و خدمات شهری و فضای سبز و نظارت بر عملکرد نیروی کار شهرداری و پیمانکاران، بنابراین توصیه میگردد با توجه به اینکه در شهر حاجی آباد نیروهای متخصص و توانمند زیادی وجود دارد از این گروه از بزرگواران با حضور مهندس عسکری دعوت به عمل آمده و ضمن طرح مشکل و ارائه راهکار از سوی آنان سه نفر به منظور فوق انتخاب شوند. ممکن است برخی عنوان نماید که کسی حاضر نیست در یکسال پایانی از این امر استقبال نمایند، اما با شناختی که اینجانب نسبت به گروه مذکور داشته هر کدام از بزرگواران دل در گرو عشق به شهر و مردم داشته و با تمام وجود برای حل مشکل کمک نموده و افتخار خواهند نمود که در خدمت مردم بوده و به موهبت خدمتگذاری دست یافته اند.

اینکه هر از گاهی برخی از اعضای شورا از برکنار نهادن شهردار سخن می گویند بدون توجه و اندیشه در انتخاب جایگزین، حکایت از چاله به چاه افتادن است و این امر به صلاح مردم و شهر نخواهد بود نباید فرصت را از دست داد و شهرداری و شهر را بدون سرپرست رها کرد اگرچه سرپرستی هم بصورت موقت در اداره امور گمارده شود و به زبان ساده اوضاع بد است، بدتر خواهد شد.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که به زعم برخی از اعضای شورا نا بسامانتر بودن شهرداری خود فرصتی است، چرا که در گل آلود بودن آب راحتتر میتوان ماهی گرفت.

 

                                                                      علی داد یوسفی

 

 

 

جهت دانلود فایل های این بخش کیک کنید

نظر دهید !!!

نظر شما برای “۸)ارائه راهکار برای اصلاح نابسامانی شهرداری حاجی آباد”طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور