۲) فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت

۲) فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت

 

فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت

جهت دانلود هر یک از فایل های صوتی لطفا روی آن کیک کنید

 

۱__برنامه_عملیاتی_پنجساله_توسعه

۲_ مقدمه

۳_ برنامه توسعه در یک نگاه

۴_ مراحل برنامه از آعاز تا انجام

۵_ بخش اول؛ بخش اقتصادی

۶__بخش_دوم؛_بخش_اجتماعی،_عمرانی

۷_ بخش سوم؛ بخش فرهنگی_مذهبی

۸_ بخش چهارم؛ بخش بهداشت و درمان

۹_ بخش پنجم؛ بخش ورزش و جوانان

۱۰_ سخن پایانی

۱۱_ پیشنهادات

نظر دهید !!!

نظر شما برای “۲) فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت”طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور