نظر سنجی و ثبت نام

1_ آیا برنامه توسعه شهرستان مفید ارزیابی میکنید؟

2_ آیا علاقمند هستید که جهت حمایت از برنامه نامتان بعنوان همراهان برنامه در لیست پیوست برنامه آورده شود؟

3_ آیا قصد شرکت در یک یا چند کارگروه تخصصی دارید؟

میزان تحصیلات خود را انتخاب کنید

لطفا صبر کنید