۱۰) نامة سرگشاده به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر حاجی آباد

۱۰) نامة سرگشاده به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر حاجی آباد

 

نامة سرگشاده

 

به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم

شهر حاجی آباد

 

از سوی:

 

علی داد یوسفی

عضو شورای اسلامی شهر حاجی آباد

 و

         رئیس شورای اسلامی شهرستان زرین دشت

 

 

 

 

اعضای شورای اسلامی شهر حاجی آباد؛

عضویت در شورا و به دست گرفتن افسار خدمت و زبان گویای مردم شدن و بررسی و شناخت کاستی ها و محرومیت ها و انعکاس و پیگیری برای رفع مشکلات، مسئولیت بسیار سنگینی است که کمر هر انسان استوار و با وجدانی را خمیده خواهد کرد و ورود به این عرصه به معنای پذیرش این مسئولیت بزرگ است.

یا مکن با پیلبانان دوستی                           یا بنا کن خانه ای در خور پیل

ورود به شورا به هر شکلی و بی تفاوت بودن و کار نکردن و ندیدن مشکلات مردم و نشنیدن ناله دردمندان و گاهی حرکت در جهت عکس وظایف و از همه دردناکتر به فکر سوء استفاده بودن وحیف و میل بیت المال شخصیتی رذیل و دون صفت را طلب می کند.

در عین حال نگاه سوداگرانه نداشتن و قدم در مسیر سوء استفاده بر نداشتن لازم است اما کافی نیست که میباید وقت گذاشت، دردهای جامعه را شناسایی و با تلاش برای آنان چاره اندیشی نمود.

مردم شهر حاجی آباد در این دوره چهار ساله در تنگناهای شدیدی قرار داشته و دارند، بسیاری از مردم فقط زنده هستند نه اینکه زندگی می کنند، برخی از مردم حتی از امکانات ابتدایی نیز محروم میباشند.

 شهر حاجی آباد شهری است بسیار محروم نه خیابانهای زیبایی داشته و نه کوچه های آبادی، نه امکانات شهری و تفریحی و نه امکانات لازم برای زندگی که همه این موارد بهانه ای شده تا برخی بتوانند سوء استفاده نمایند و اگر قدم اندکی نیز برداشته میشود، منت زیادی بر مردم گذاشته شود.

اینجانب قدردان محبت بی دریغ مردم و اعتماد آنان به این حقیر بوده و هستم و تا عمر باقیست خود را مدیون آنها میدانم، اما در مقابل همه مردم شرمنده و خجل هستم از یک سو وقتی شاهد زندگی سراسر مشقت بار آنان که تنگناهای اقتصادی، ناهنجاریها، حوادث و آسیب های اجتماعی چنان عرصه را بر آنان تنگ نموده که هیچ راه گریزی برای خود تصور نمی کنند و از سوی دیگر ریخت نازیبا و بی سامان شهرمان که چهره ی آن دل هر شهروند را آزرده و پریشان مینماید، از کوچه ها گرفته تا خیابان ها و از زیروزبر گرفته تا غلام آباد، اینها صورت ظاهر دردهای نهفته در دل شهر است و حکایت از زخم های کهنه بر تن این شهر دارد، زخم هایی که سالهای مدیدی است که در انتظار مرهم مسئولین بوده و این امر نشان از بی لیاقتی، ضعف و ناتوانی مسئولین دولتی و مردمی دارد.

خدای را شاهد می گیرم که اینجانب پیوسته دل نگران مردم و به دنبال راه چاره بوده و در نهایت به این نتیجه متقن رسیده که خودمان عامل اصلی فلاکت زدگی و بدبختی و شهری عقب افتاده و محروم از ساز و کارهای مناسب زندگی میباشیم.

اعتقاد راسخ دارم که زمینه پیشرفت و راه برون رفت از این نابسامانی و درماندگی ها مهیاست اما آنانکه باید تسهیل کننده بوده و مدیون مردم نیز هستند خود سّد راه میباشند.

از دشمنان برند شکایت به دوستان                   چون دوست دشمن است شکایت کجا برم

اعضای شورای اسلامی شهر حاجی آباد، اینجانب به عنوان نماینده مردم در شورا نارضایتی خود را از تک تک شما ها به صراحت اعلام نموده، یقین دارم که شما هیچکدام برای خدمت به مردم و کاهش مشکلات مردم وارد عرصه نشده اید، و هر کدام به نحوی سوء استفاده نموده و فرصت های گرانبهای مردم را به باد فنا داده اید؛

۱)از اولین جلسه برای انتخاب هیئت رئیسه شورا تا تصمیم گیری های مهم و پیشنهاد هایی که به شورا میشد، مشخص بود که دغدغه دوستان اموری غیر از خدمت و گشایش گره های مردم و شهر میباشد

۲)در اولین جلسه در دفتر شورا زمانیکه مطرح گردید که به مردم شهر خصوصا به محله امامزاده قول داده شده که در مدت یک هفته از آغاز شورا ابتدای خیابان امامزاده بازگشایی شده و چهره نازیبا و حادثه ساز مرکز شهر ساماندهی گردد، در حضور و همراهی همه شما با مخالفت آقای سام سام صالحی روبرو که ایشان گفتند که حل این مشکل برای شورا در اولویت نمی باشد و حتی بیان کرد من هم بچه ی محله ی امامزاده نیستم! بسیار متعجب و متاثر شدم.

۳)زمانیکه برای انتخاب شهردار در منزل شخصی، تصمیم میگیرید و این امر مهم را به شور نمی گذارید بسیار متاسف شدم.

۴)زمانی که در منزل شخصی، با کارگردانی آقای صالحی، آقای عسکریزاده به عنوان رئیس انتخاب میشود شاید بدون وعده و وعید نبوده!

۵)در طول سال اول هیچ گوش شنوایی برای پیشنهاد های سازنده وجود نداشت و به همین دلیل در پایان سال اول مجموعه ای از پیشنهادات، انتقادات و توصیه ها (۱۴۰مورد) را به صورت مکتوب به شورا ارائه نمودم و آقای عسکریزاده هیچگونه توجهی به آنها نکردند، گویا اینکه ایشان به دنبال چیز دیگری است.

۶)و در سال سوم این پیشنهادات به آقای شجاعی تقدیم گردید تا در دستور کار جلسات قرار دهد، اما ایشان نیز هیچگونه توجهی بعمل نیاورد.

۷)بارها تاکید نمودم که جلسات شورا کنترل و مدیریت شود چون برخی از اعضا غیبت های زیادی داشته و در زمان حضور هم معمولاً پس از گذشت بیش از یک ساعت در جلسه حاضر میشدند که شورا در این امر هیچگونه توجهی نمی کرد و از دو حالت خارج نبوده یا زدوبندهایی وجود داشته و یا اینکه برای مدیریت ناتوان بودند.

۸)بارها تاکید کردم که دفتر حضور و غیاب و تاخیر اعضا وجود داشته باشد که در سال اول آقای صالحی مخالفت نمود و در سالهای بعد آقایان عسکریزاده و شجاعی بی تفاوت از کنار آن گذشتند و به بدترین شکل جلسات برگزار میشد.

۹)به شورا پیشنهاد دادم که برای خدمت بهتر به مردم حداقل چهار جلسه در هفته داشته باشیم که فقط یک جلسه در هفته مورد پذیرش قرار گرفت.

۱۰)بدلیل اینکه شورا حاضر نمی شد که دفتر حضور و غیاب داشته باشد خودم یک دوره شش ماهه غیبت های اعضا را یادداشت نمودم؛

_ اگر قرار بود هفته ای یک جلسه برگزار شود میبایست ۲۴ جلسه برگزار گردد که فقط ۱۶جلسه برگزار گردید.

در این شش ماه غیبت اعضا بقرار زیر است:

  • آقای حسین کشتکار ۱۰جلسه غیبت      6جلسه حاضر
  • آقای اشکان رسولی ۱۲جلسه غیبت      4جلسه حاضر
  • آقای جواد ژیان            11جلسه غیبت       5جلسه حاضر
  • آقای ابراهیم عسکریزاده ۷ جلسه غیبت       9جلسه حاضر(نائب رئیس)
  • آقای علیرضا شجاعی  3جلسه غیبت       13جلسه حاضر(رئیس)
  • آقای کرامت ابراهیمی  2جلسه غیبت       14جلسه حاضر
  • آقای علی داد یوسفی ۱جلسه غیبت       15جلسه حاضر

۱۱)با توجه به غیبت غیر مجاز اعضا، آقای عسکریزاده (رئیس سال دوم)و آقای شجاعی (رئیس سال های سوم و چهارم) نه تنها هیچگونه تذکر به آنها نمی دهند بلکه حق الزحمه همه افراد به گفته خودشان برابر داده است که این امر تخلف محسوب میگردد.

۱۲)بارها به آقایان عسکریزاده و شجاعی گفته شده که دریافت ها و پرداخت های شورا و غیبت اعضا را اعلام نموده و شفاف سازی کنند که هر دو از این کار خودداری نموده اند.

۱۳)رؤسای سالهای مختلف شورا هیچوقت حاضر نشدند صورت جامع درآمد ها و هزینه های شهرداری و شورا را به مردم اعلام نمایند.

۱۴)آقای حسین کشتکار از بدو ورود به شورا محل سکونت خود را شیراز قرار داده که تخلف محسوب شده و میبایست سلب عضویت گردد.

۱۵)آقای حسین کشتکار و آقای کرامت ابراهیمی که می بایست در بدو ورود به شورا سوگند یاد کنند(که شرط اول برای عضویت میباشد) از این کار خودداری نموده و به تذکرات نیز توجهی ننموده اند و آقای ابراهیمی به دروغ میگوید که سوگند یاد نموده است.

۱۶)آقای کرامت ابراهیمی اقدام به مفقود نمودن تعمدی نامه از کارتابل شورا می نماید و مرتکب یک عمل غیر اخلاقی میشود.

۱۷)به آقایان شجاعی، ابراهیمی، عسکریزاده و کشتکار توصیه کردم که طبق قانون میتوانید به صورت نیمه وقت به شورا مامور شوید و در خدمت مردم باشید بدون اینکه حقوق شما کسر شود، اما آنان نپذیرفتند و درخواست کردم که اینجانب آماده هستم بدون بار مالی برای شهرداری و شورا به صورت نیمه وقت به شورا مامور شوم که گفتند اگر شما بیایید و در خدمت مردم باشید چون ما نیستیم مورد انتقاد مردم قرار میگیریم، پس به شما هم اجازه نمیدهیم.

۱۸)آقایان کشتکار و ابراهیمی از جمله کسانی بودند که بر عملکرد شورا راضی بودند و به ضعف و ناتوانی شورا دامن می زدند.

۱۹)رئیس شورا به نامه ها و درخواست ها توجهی نکرده و آن ها را در شورا مطرح نمی نمود.

۲۰)اینجانب بصورت مکتوب اعلام نمودم که حاضرم یک ماه ماشین آلات شهرداری را در اختیار گرفته تا بصورت کارشناسی درآمد ها و هزینه ها را  بررسی و ضمن تحلیل اقتصادی به شورا و شهرداری منعکس نمایم اما شورا موافقت ننمود.

۲۱)شورا هیچگونه همکاری با اینجانب در تدوین برنامه توسعه تحت عنوان “برنامه عملیاتی پنجساله اول توسعه شهرستان زرین دشت با نگاه اقتصاد مقاومتی” که یکی از کارهای بی نظیر میباشد، نداشتند و حتی به شهرداری هم اجازه ندادند که هزینه های تدوین آنرا برعهده بگیرد.

۲۲)شورای شهر با شرکت تعاونی فراگیر ملی شهرستان زرین دشت که برای مردم تاسیس شده بود هیچگونه همکاری ننمودند؛ آقای عسکریزاده گفت به شرطی همکاری میکنیم که اعضای شورا عضو ثابت و همیشگی هیئت مدیره شرکت باشد و از واگذاری کارهای شهرداری از قبیل خدمات شهری، فضای سبز، و حتی شهربازی به این شرکت مخالفت نمودند.

۲۳)در طول این چهار سال بیش از دهها میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و خدماتی در این شهرستان هزینه شده است و این شرکت تعاونی فراگیر ملی شهرستان می توانست همه پروژه ها را براحتی انجام دهد اما بدلیل مخالفت و عدم همراهی شورا و مسئولین شهرستان با این شرکت، مردم هیچگونه بهره ای از اجرای پروژه ها نبردند و شرکت های غیر بومی آمدند و استفاده کردند و بردند و جای تعجب اینکه ما متوجه هم نشدیم.

۲۴)آقای عسکریزاده حتی حاضر نشد در سفر نماینده رئیس جمهور و وزیر بهداشت به زرین دشت یک نامه تائیدی به شرکت تعاونی مردمی بدهد.

۲۵)عدم موافقت شورا در واگذاری خدمات شهری به شرکت مردمی که توسط محله فاطمیه تاسیس شده بود.

۲۶)شورای شهر با تقسیم کار بین اعضای شورا مخالفت نمودند.

۲۷)آقای عسکریزاده برای رسیدن به ریاست شورا در سالهای سوم و چهارم تلاش های زیادی نمود و از برخی مسئولین کمک گرفت که او را یاری نمایند، حتی فرماندار قبلی به اینجانب سفارش کرده بود که اگر چنانچه به ایشان رای دهید تا رئیس شورا شود مشکل برادرت را حل میکنیم که در پاسخ به آنها گفتم من به برادرم کاری ندارم و به مردم خیانت نمی کنم.

۲۸)آقای عسکریزاده برای رئیس شدن در سال چهارم اعلام و ادعا میکند که به مدت یکماه هر دو خیابان بسیج و شهدا را بازگشایی میکند در حالیکه سال دوم رئیس شورا بوده و سال اول به عنوان نایب رئیس که عملاً افسار شورا را به دست گرفته بوده هیچگونه اقدامی به عمل نیاورده است.

۲۹)اینجانب درخواست کردم و اعلام آمادگی نمودم که توانایی لازم جهت بازگشایی دو خیابان شهدا و بسیج و زیباسازی سه راه امامزاده(میدان آیت الله نسابه) و ورودی شهر را دارم و مسئولیت انجام آنرا در سال چهارم بر عهده میگیرم اما متاسفانه شورا موافقت نکردند و خودشان نیز هیچگونه اقدامی بعمل نیاوردند.

۳۰)در زمان ریاست آقای عسکریزاده چک دو میلیون تومانی که متعلق به اینجانب بوده(بابت حق الزحمه)بدون اطلاع اینجانب از بانک دریافت شده و تاکنون به اینجانب پرداخت نکرده اند و ایشان نسبت به این درخواست بی توجه بوده است که قطعا از طریق قانون اقدام خواهد شد.

۳۱)شورا در برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به صورت عمومی موافقت نکرده است. (فقط یکباربرگزار شده).

۳۲)به اعضای شورا گفتم که به گفته مردم، مدیر یکی از ادارات زرین دشت، در شهرستانی دیگر راننده اداره بوده و فاقد مدرک دانشگاهی میباشد، از طریق شورا خواسته شود تا مدارک و سوابق آن بررسی شود که متاسفانه آقایان ابراهیمی، شجاعی، کشتکار و رسولی که در دفتر شورا حضور داشتند نپذیرفتند و گفتند که با نامبرده کار شخصی داریم و اگر پیگیری کنیم کارمان را انجام نمی دهد.

۳۳)اینجانب برای شورا آیین نامة داخلی را تنظیم نمودم که همه به آن پایبند باشند اما هیچگونه توجهی نکردند و میخواستند که شورا به صورت دیمی پیش برود.

۳۴)اینجانب برای اصلاح پارک موتوری شهرداری و جلوگیری از سرقت و کنترل بیشتر، مجموعه ای از پیشنهادات را ارائه نمودم که مورد بی توجهی قرار گرفت.

۳۵)شورا به شفاف نمودن مطالبات و بدهی پیمانکاری آقای صالحی(پیمانکار سد معبر و پلیس ساختمان) و انتقادات وارده هیچگونه توجهی نمیکند.

۳۶)شورا متاسفانه دوبار اقدام به تصویب غیرقانونی جهت گرفتن زمین برای هرکدام از اعضای شورا می نماید که در سال اول توسط آقای صالحی و سال دوم توسط آقای عسکریزاده پیگیری می شود، که اینجانب با آن مصوبه مخالف و رای منفی دادم.

۳۷)شورا از ساخت رایگان فرهنگسرا در پارک زیتون توسط جوانان و مهندسین شهر که آقای غلامرضا تنها، پیگیر انجام آن طرح بوده موافقت نمی کنند.

۳۸)شورا در پرداخت پول دانشگاه پیام نور که نزد شهرداری بوده هیچگونه همکاری نمی کند.

۳۹)شورا در پرداخت حق السهم کتابخانه از سوی شهرداری همکاری نمی کند.

۴۰)شورا در بازگشایی پل دانش آموز(قسمتی از دانشگاه که مورد مسیر خیابان قرار گرفته) با توجه به موافقت با آموزش و پرورش همکاری نمی کند.

۴۱)شورا هیچگونه توجهی از پیشنهادات اینجانب جهت ساماندهی شهرداری از ولنگاری و بی مدیریتی بعمل نمی آورد.

۴۲)در دوره سوم شورا کوچه های زیادی بصورت غیر استاندارد آسفالت می گردد و در دوره چهارم همان کوچه ها را برای ساخت جدول (کانیوا) تخریب شده و درآمد شهرداری از این طریق حیف و میل می گردد.

۴۳)عدم توجه شورا به پیشنهاد اینجانب در خصوص احداث جدول کوچه ها به صورت کم شیب در حالیکه بسیاری از جداول عمیق و غیر استاندارد بوده، نه تنها مانند سرعتگیر و دست انداز بوده که خود محل خطر نیز میباشد.

۴۴)آقای مهندس پژمان، معاون وزیر قول داد که به میزان منازلی که مورد مسیر خیابان قرار میگیرد، زمین به شما داده میشود، نقشه برداری کنید و مشخص نمایید که چقدر میباشد تا زمین مورد نیاز در اختیار شهرداری قرار داده شود تا خیابان ها بازگشایی شود، که شورا هیچگونه اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است.

۴۵)عدم بررسی شورا در بودجه پیشنهادی شهرداری و عدم نظارت بر انجام امور طبق بودجه و همچنین عدم توجه به تفریق بودجه.

۴۶)آقای ژیان مصوبه شورا که شش نفر امضا کرده بودند را پاره میکند و با این عمل به شورا و اعضا توهین میکند اما شورا هیچ اقدامی بعمل نمی آورد.

۴۷)آقای کشتکار به اینجانب توصیه میکند که” برای رسیدن به پست ریاست در شورا باید حقه بازی کنی و دیگران را دور بزنی و تبانی کنی” این امر نشان از عملکرد ناصواب وی دارد در حالیکه این شهرستان خانة من است و مردم به صداقت من اعتماد کردند و این دو با هم یکجا جمع نمیشود.

۴۸)تعدادی از اعضای شورا وقت و بی وقت در دفتر شهردار در امور شهرداری که به عضو شورا مربوط نبوده دخالت میکردند، بارها به شورا و شهرداری تذکر داده ام اما هیچگونه توجهی نکردند در حالی که بسیاری از موارد اعضای مذکور از حضور در جلسات رسمی شورا خودداری نموده و غیبت میکردند.

۴۹)در زمان ریاست آقای عسکریزاده، ایشان به مدت چند هفته سعی میکند که موافقت تعدادی از اعضای شورا برای برکناری شهردار و استیضاح وی را جلب نماید و در جلسه ای که از قبل به منظور استیضاح شهردار و با همین دستور کار اعلام شده بود و برگزار می گردید اما جای تعجب اینجاست که آقای عسکریزاده هیچگونه سخنی از استیضاح به میان نمی آورد و از آن جلسه به بعد رابطه ی آقای عسکریزاده با آقای شهردار بسیار زیاد می شود، در وقت های اداری و غیر اداری و حتی سفر ها نیز با هم بودند بدون گزارش از سفر ها و در سالهای بعد نیز این مراوده ادامه داشت.

۵۰)برخی از اعضای شورا در امور پیمانکاران مداخله و رابطه نزدیکی با آنها داشته و دارند و همچنین با دخالت در امور سنگ شکن زمینه سوء استفاده را فراهم کرده و می کنند.

۵۱)متاسفانه یکی از ویژگی های منفی حاکم بر شورا تنگ نظری بوده که این امر باعث عقب ماندگی شهر گردیده است.

۵۲)شورا در تعامل و ارتباط با ادارات خصوصا فرمانداری در زمان آقای یزدان پناه کاملا ضعیف بوده و همچنین تا کنون هیچ نشستی با نماینده مردم در مجلس، آقای دکتر انصاری جهت انعکاس و کاهش مشکلات مردم نداشته است.

* بسیاری از موضوعات مطرح شده بصورت مکتوب با شورا در میان گذاشته ام و رونوشت آنها نیز موجود می باشد.

موارد گفته شده گوشه ای از رفتارهای آشکار شورا میباشد که بسیار جای تعجب دارد و به همین دلایل است که بارها گفته ام وجود این شورا خیانت است و اگر شورا نداشتیم بهتر بود و به اعتقاد اینجانب هر کدام از اعضا به این مردم مظلوم نه تنها خدمت نکرده که خود خائن به مردم نیز می باشند.

شورا نماینده مردم میباشد که:

الف) شهرداری را جهت داده و با نظارت جلو تخلفات شهرداری را بگیرد.

ب) به مشکلات اقتصادی مردم از قبیل بیکاری، بی درآمدی، فقر، سوء تغذیه رسیدگی کند و راه چاره ای برای آنان جستجو نماید.

ج) به مشکلات بهداشت و درمان از قبیل کمبود پزشک متخصص، کمبود امکانات درمانی بپردازد و ضمن بررسی راهکار ارائه دهد و پیگیری نماید.

د) به مشکلات اجتماعی و آسیب های آن از قبیل اعتیاد، طلاق و پیامدهای آنان پرداخته و در راستای کاهش این ناهنجاری ها تلاش نماید.

ه) به مشکلات جوانان نظیر ورزش، ازدواج، تحصیلات بپردازد و راهکارهایی ارائه و پیگیری نماید.

و) به مشکلات عمرانی و رفاهی از قبیل کوچه، خیابان، پل، فضاهای تفریحی توجه نموده و پیگیری نماید.

ی) به مشکلات فرهنگی که یکی از عوامل مهم بازدارنده پیشرفت میباشد بپردازد و راه های نو معرفی و پیگیری نماید.

شاید بپرسید که شورا اینهمه اختیار و قدرت ندارد که همه را ساماندهی و اصلاح نماید، در جواب باید بگویم که در قانون جایگاه و قدرت بالایی برای شوراها تعریف شده است اما به علت ضعف و ناتوانی ما میباشد که قدرت از ما گرفته میشود.

کمترین وظیفه همین است که محرومیت ها بررسی شود، راهکار ارائه گردد و به مسئولین ذیربط منعکس گردد و پیگیری شود.

آیا با ده دوازده روز یک جلسه دو ساعته میتوان این وظیفه را انجام داد؟؟!

آیا این خیانت نیست که در این جایگاه، حاضر نیستید وقت بیشتری را برای خدمت به مردم اختصاص دهید؟ در حالی که خود داوطلب خدمت به مردم شدید و کسی شما را به این کار مجبور نکرده است.

اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و شورای شهرستان و شوراهای دوره قبل؛

آیا شما خجالت نمی کشید که فرصت های گرانبهای مردم را به باد فنا داده و هیچگونه قدمی برای آنان برنداشته اید؟؟!

آیا شرم نمیکنید در برابر مردم، وقتی شاهد ناهنجاریها، آسیب ها، حوادث، تبعیض، محرومیت ها، بی عدالتی ها هستید و ککتان نمیگزد که به شما هم مربوط میشود؟؟!

بی شک، به علت کوتاهی در انجام وظایف که گاهی از سر نادانی و گاهی از سر ناتوانی و گاهی با آگاهی برای سوء استفاده شخصی بوده کوله باری از آتش دورزخ برای خود فراهم کرده ایم که مگر فضل و رحمانیت خدای متعال و شفاعت محمد و آل محمد(ص) به فریادمان برسد.

در پایان قابل ذکر است که به لحاظ وظیفه و نیز از سر دلسوزی در زمانی این مطالب به رشته تحریر در می آید که لازم است مردم توجه ویژه نموده و قدرت خود را در پایه گذاری یک رکن اساسی که منشاء خیر و بالندگی برای شهر و فرزندان برای یک دوره چهار ساله می گردد به نمایش بگذارند و با چشمی باز فریب فرصت طلبان نخورده تا سهمی در خدمت به مردم داشته و نزد خدا مأجور باشند و در غیر اینصورت در خیانت خائنان و ظلم به فرزندان خود شریک خواهند بود.

                                                                 والسلام 

                                                             علی داد یوسفی

                                                 عضو شورای اسلامی شهر حاجی آباد و

                                              رئیس شورای اسلامی شهرستان زرین دشت

نظر دهید !!!

نظر شما برای “۱۰) نامة سرگشاده به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر حاجی آباد”طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور