زمان برگزاری کارگروههای تخصصی

زمان برگزاری کارگروههای تخصصی

 

 

زمان برگزاری کارگروههای تخصصی برنامه عملیاتی پنج ساله اول توسعه شهرستان زرین دشت با نگاه اقتصاد مقاومتی

روز تاریخ ساعت نام کارگروه
پنجشنبه ۳۰/۲/۹۵ ۱۰ صبح بهداشت و درمان
جمعه ۳۱/۲/۹۵ ۱۰ ورزش و جوانان
شنبه ۱/۳/۹۵ ۱۰ اجتماعی، عمرانی و خدماتی
شنبه ۱/۳/۹۵ ۱۶:۳۰ فرهنگی –مذهبی
یکشنبه ۲/۳/۹۵ ۱۰ اقتصادی

 

مکان :شهرستان زرین دشت/حاجی آباد/سالن اداره فرهنگ و ارشاد

نظر دهید !!!

نظر شما برای “زمان برگزاری کارگروههای تخصصی”طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور