۷) آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد

۷) آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد

 

آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد

برای دوره چهارم

 

۲۰/۶/۱۳۹۴

 

علی داد یوسفی

                          

                                  بسمه تعالی                   20/6/1394

ریاست محترم شورای اسلامی شهر حاجی آباد  جناب آقای شجاعی

با سلام

احتراما با توجه به اینکه قانون کلیه مسائل مربوط به عملکرد شوراها و نحوه انجام وظیفه اعضای شوراها را روشن نموده، بلحاظ اینکه این شورا تا کنون مقید به رعایت قوانین نبوده، آئین نامه پیشرو مکتوب گردیده است که انتظار میرود در دستور کار شورا قرار داده تا ضمن اصلاح و تکمیل موارد مطرح شده، چنانچه به تصویت برسد رعایت موارد آن برای تک تک اعضا الزام آور گردد.

 

با تشکر

علی داد یوسفی

 

           

 

 

 

مواردی که رعایت آن توسط اعضای شورا شهر حاجی آباد توصیه میگردد:

۱-جلسات رسمی شورا با توجه به وجود مشکلات زیاد شهر و شهرداری حداقل چهار جلسه در هفته برگزار گردد، و با زمان مشخص و از قبل تعیین شده که اعضا بدون پیامک در جلسه حاضر شوند و برای جسات فوق العاده حداقل ۲۴ ساعت قبل اطلاع رسانی گردد.

۲-غیبت یا مدت زمان تاخیر اعضا برای حضور در جلسه در دفتر مخصوص ثبت گردد.

۳-رئیس شورا در پایان هر ماه تعداد جلسات، حضورو غیاب و تاخیری، جلسات متفرقه اعضا ، ماموریتها و هزینه های انجام شده را محاسبه نماید.

۴-در پایان هر ماه میزان حق الزحمه هر عضو مشخص و نسبت به پرداخت وجه آن حداقل در خصوص اعضایی که درآمد ثابتی ندارند، اقدام لازم و قطعی صورت پذیرد.

۵-هیچ عضوی حتی رئیس شورا حق ندارد بدون نظر مثبت اکثریت اعضا به فرد یا گروهی از اعتبارات شورا یا شهرداری کمک نماید.

۶-هیچ عضوی حق نخواهد داشت که به صورت انفرادی در خصوص تخفیف عوارض شهروندان از شهردار اقدام نماید و شهردار نیز موظف خواهد بود که به این گونه درخواست ها توجهی ننماید.

۷- چنانچه افراد فقیر و تهیدست درخواست تخفیف داشتند می بایست از طریق مصوبه شورا اعمال گردد.

۸-صدور حواله جهت تولیدات سنگ شکن به هر نحوی از انحا برای اعضا ممنوع خواهد بود.

۹-هیچکدام از اعضای شورا حق نخواهند داشت که پرونده ساختمانی فرد یا افرادی جهت تشکیل و پیگیری و پرداخت عوارض آن بعهده بگیرد.

۱۰-هیچ کدام از اعضا حق نخواهند داشت که پول نقد از شهردار، حسابدار و یا مسئول فروش مصالح سنگ شکن و … درخواست و دریافت نماید.

۱۱-رئیس شورا موظف خواهد بود که دستور جلسه را مشخص و جلسه را کنترل و هدایت نماید.

۱۲-ما نماینده مردم هستیم، کسی ما را اجبار به ورود به شورا نکرده است، ما آمده ایم که به مردم خدمت کنیم، نباید اول به فکر خودمان یا بستگانمان باشیم و آنان را بر دیگران ترجیح دهیم.

۱۳-شورا محل خدمت بی مزد و منت می باشد نه محلی برای کسب درآمد؛ نباید با دید سودجویی به شورا نگریسته شود.

۱۴-شورا و شهردار همیشه و در همه حال می بایست صرفه و صلاح شهرداری را در نظر داشته باشند.

۱۵- تعامل و نظارت بر شهرداری فقط بخشی از وظایف شوراست، که به بررسی و توجه به تمام مسائل جامعه و مردم و ارائه راهکار در راستای کاستن بار مشکلات مردم از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد.

۱۶-جهت تغییر و تحول مثبت در شهرداری لازم است از هر واحد، گزارشی جامع از ضعف ها و کاستی ها و همچنین نقاط قوت تهیه گردد تا ضمن بررسی، بر مبنای همین گزارش تغییر و تحول صورت پذیرد.

۱۷-ظرف زمانی اجرای مصوبات مشخص و از شهردار خواسته شود که ضمن رعایت زمان آن، اجرا و یا عدم اجرای آن به صورت مکتوب به شورا منعکس نماید.

۱۸-لازم است نسبت به تصویب بودجه شهرداری و شورا و تفریغ آنها دقت و توجه بیشتری صورت پذیرد.

۱۹- لازم است که رئیس شورا اطلاعات لازم درقالب گزارشی از ماموریت ها و سفر ها- جلسات مختلف- و موضوعات مربوط به شورا را به سمع و نظر اعضاء برساند.

۲۰-توانمندی، کارآمدی و اثر بخشی شورا با جهت دهی و بکارگیری اعضا، از سوی رئیس شورا محقق میگردد، از این ظرفیت به نحو مطلوب در راستای رفع مشکلات شهر و مردم استفاده گردد.

۲۱-ضمن توجه شورا به رعایت مقررات مربوط به مناقصات و مزایده های شهرداری، شرکت هریک از اعضای شورا ممنوع بوده و نباید به صورت آشکار یا پنهان دخالتی سودجویانه داشته باشند و همچنین در خصوص بازگشایی مسیر خیابان نبایست به دنبال انتفاع یا پورسانت بود، که شرعا و اخلاقا خلاف می باشد.

۲۲-صورت جامع درآمد ها و هزینه های شهرداری طبق قانون، حداکثر هر شش ماه یک بار میبایست توسط شورا بررسی گردد و و به اطلاع عموم رسانده شود، و میتوان با راه اندازی پایگاه رایانه ای مردم را از عملکرد شهرداری و شورا و مصوبات شورا را بطور مستمر مطلع نمود.

۲۳-مصوبات می بایست در مدت زمانی مقرر جهت انطباق، به فرمانداری و شورای استان منعکس گردد.

۲۴-حق الزحمه اعضای شورا با توجه به این فرمول محاسبه میگردد:

 حقوق و مزایای شهرداری تعداد جلسات حاضر (ساعت جلسات)

۲۵- بودجه شورا می بایست توسط شورا تنظیم و تصویب گردد.

۲۶-ضمن خوش آمدگویی و عرض تبریک در خصوص ورود دوستان آقای مهندس کشتکار و آقای مهندس ابراهیمی به عضویت اصلی شورای شهر، از رئیس شورا درخواست میگردد که زمینه سوگند دوستان برابر خواست قانون را فراهم نمایند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “۷) آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد”طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور