فعالیت های اخیر

۱)برنامه پنجساله توسعه شهرستان زرین دشت

۱)برنامه پنجساله توسعه شهرستان زرین دشت

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

برنامه پنج ساله زرین دشت تدوین نهایی برنامه عملیاتی پنج ساله اول توسعه شهرستان زرین دشت با نگاه اقتصاد مقاومتی

۲) فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت

۲) فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

  فایل صوتی پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه شهرستان زرین دشت جهت دانلود هر یک از فایل های صوتی

۳) گزارش از تدوین  برنامه عملیاتی پنج ساله اول توسعه شهرستان زرین دشت

۳) گزارش از تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله اول توسعه شهرستان زرین دشت

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش از تدوین برنامه عملیاتی پنج ساله اول توسعه شهرستان زرین دشت با نگاه اقتصاد مقاومتی فهرست گزارش گزارش شماره

۵) کارشناسی برای بازگشایی خیابان امامزاده حاجی اباد

۵) کارشناسی برای بازگشایی خیابان امامزاده حاجی اباد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کارشناسی برای بازگشایی خیابان امامزاده حاجی اباد       جهت دانلود فایل های پی دی اف این قسمت روی

۶) یکصد و چهل توصیه شورای اسلامی شهرحاجی آباد

۶) یکصد و چهل توصیه شورای اسلامی شهرحاجی آباد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

یکصد و چهل توصیه ، تذکرو پیشنهاد به شورای اسلامی شهرحاجی آباد در پایان اولین دوره چهارم

۷) آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد

۷) آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

  آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر حاجی آباد برای دوره چهارم   20/6/1394   علی داد یوسفی    

۸)ارائه راهکار برای اصلاح نابسامانی شهرداری حاجی آباد

۸)ارائه راهکار برای اصلاح نابسامانی شهرداری حاجی آباد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

باسمه تعالی   ارائه راهکار به شورا جهت اصلاح نابسامانی و ولنگاری شهرداری     7/7/1395 توسط علی داد یوسفی

۹) ارائه گزارش و راهکار در خصوص پارک موتوری شهرداری

۹) ارائه گزارش و راهکار در خصوص پارک موتوری شهرداری

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بنام خدا ارائه گزارش و راهکار در خصوص پارک موتوری شهرداری جهت کنترل بهتر و استفاده بهینه از ماشین آلات

۱۰) نامة سرگشاده به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر حاجی آباد

۱۰) نامة سرگشاده به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر حاجی آباد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

  نامة سرگشاده   به اعضای شورای اسلامی دوره چهارم شهر حاجی آباد   از سوی:   علی داد یوسفی

۱۱)گزارش از عملکرد رئیس شورای شهرستان

۱۱)گزارش از عملکرد رئیس شورای شهرستان

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

  بنام خدا   گزارش از عملکرد رئیس شورای شهرستان در دوره چهارم شورای اسلامی شهر حاجی آباد    

طراحی و میزبانی در شرکت پارس نوین سرور